deco

Philippines

Our students come from all over the world and some have left behind their experience here at the Language Center. Click on the pins to read comments from each country.

deco

Australia

Brazil

Canada

Germany

Hungary

Indonesia

Japan

Korea

Panama

Philippines

Russia

Thailand

United States

類別

Erin Sy, 黃怡仁

“ Level 8 (January 2003) ”

Ang Language Center ng Geng Chia University ay isang lugar kung saan nagkakasama- sama ang iba’t-ibang kultura at iba’t-ibang lengwahe ngunit gamit ang natutunang Chinese dito kaya naming kausapin ang isa’t-isa, ito sa aking palagay ang pinaka nakakatuwang lugar. Ang mga tauhan sa Language Center ay friendly at matulungin, para na rin silang pamilya namin.
Ang mga kurso dito ay nakakatulong upang lalong maintindihan ng mag-aaral ang kulturang Chinese, maliban sa loob ng silid aralan, mayroon ring kursong kultura at field trips, ang mga ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sariling maunawaan ng mag-aaral ang kultura.

逢甲語言中心是一個文化融合的地方,有不同國家的同學、不同的母語。可是藉由在語言中心學的 文可跟彼此溝通,這是我一直以來覺得有趣的地方。語言中心的行政人員都很友善,熱心跟他們的感覺就像一家人。語言中心的課程會讓學生更深入了解中國文化除了教室的課程還有文化課、校外教學這些都使學生親自跟文化接觸。